School
 

Onze naam

In de Middeleeuwen waren boeken zeer schaars. De druktechniek was onbekend en ieder boek moest met de hand geschreven worden. Echt monnikenwerk! Geen wonder dus dat men zuinig was op boeken. Vandaar dat de boeken in een bibliotheek in die tijd aan de ketting lagen. De ruimte van een klooster of een kerk waar zo'n bibliotheek gevestigd was, noemde men 'de librije'.

 

Iemand die studeerde moest dus naar 'de librije' om daar boeken te kunnen lezen. Wij zien onze school De Librije als een plek waar kinderen, mede door het lezen van boeken, zich kunnen ontwikkelen. In de middeleeuwse librije was de Bijbel aanwezig en boeken die vooral godsdienstige zaken tot onderwerp hadden. 

 

 

Historie

De Librije is opgericht in 1968. Daarvoor waren ook andere christelijke scholen in Gorredijk actief. Meer interessante informatie over de historie kunt u vinden in het boek:  'Honderd Jaar Christelijk Onderwijs in Gorredijk', deel I, deel II en deel III.

 

Herkomst leerlingen

De Librije is de enige christelijke school in Gorredijk. Omdat er binnen een straal van ca. 5 kilometer van Gorredijk geen andere christelijke school is, komen onze leerlingen dan ook uit Gorredijk en omgeving (Lippenhuizen, Terwispel, Jubbega en Hemrik).

 

Groepsgrootte

De school heeft gemiddeld 200 leerlingen verdeeld over 9 lokaalgroepen. Het aantal leerlingen varieert gedurende het jaar, vooral wegens instroom van nieuwe leerlingen in groep 1. 

In het schooljaar 2023-2024 is de groepsgrootte gemiddeld 19 a 20 leerlingen.

 

Gebouw en plein

Het schoolgebouw telt 10 leslokalen, een speellokaal en een gemeenschapsruimte met podium. Bij de entree vindt u de receptie en drie werkkamers voor de directie en ondersteunende functies. De kinderdagopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang is nabij de kleutergroepen gehuisvest.

Op het schoolplein zijn voor alle leeftijd geschikte speelobjecten aanwezig. De peuters hebben hun eigen speelplek aan de andere kant van het gebouw.

 

Kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Librije vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de groep peuters in Gorredijk. Daarom wordt in samenwerking met Kinderwoud peuteropvang aangeboden in het schoolgebouw. Kinderwoud biedt ook kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolsopvang (BSO) aan in het gebouw.