Afspraken en Regels
 
In en buiten de school gelden diverse afspraken en regels. Als iedereen zich daar aan houdt blijft de school die fijne veilige leefomgeving die zo gewenst is voor iedereen. Hier staan de regels vermeld waar u als ouder/verzorger mee te maken hebt.

 

Voeding

Fruitpauze

Alle leerlingen hebben 's ochtends rondom de pauze tijd om hun meegebrachte fruit en drinken te nuttigen. De leerlingen van groep 1 en 2 doen dat onder begeleiding van de leerkracht. 

 

Traktaties 

Bij bijzondere gelegenheden zoals een verjaardag mag er getrakteerd worden op school. De keuze in de traktatie is vrij, maar de school stelt het op prijs wanneer dit een gezonde traktatie is. De kinderen mogen de leerkrachten ook trakteren, als zij dat willen.

 

Verkeer

In het belang van de veiligheid van de kinderen is samen met de ouders besloten een aantal speciale verkeersafspraken te maken.

 

Auto

 • In de Wabbe Wissesstrjitte geldt eenrichtingsverkeer vanaf de Sjoelstrjitte. 
 • Er wordt uitsluitend rechts van de weg geparkeerd. Er wordt dus niet op de stoep en niet op opritten van de bewoners geparkeerd.
 • We parkeren niet op het kruispunt Sjoelstrjitte – Wabbe Wissesstrjitte, om de verkeerssituatie overzichtelijk te houden.
 • De ruimte tussen het - met witte steentjes gemarkeerde - deel van de weg voor de uitgang van het schoolplein laten we vrij.

 

 

Tút en derút 

 • De school kent een 'Tút en derút' zone. Deze zone begint vanaf de lantaarnpaal tot aan de wegversmalling.
 • Tút en derút geldt alleen tijdens het brengen.
 • Op de Tút en derút strook mag niet geparkeerd worden, tenzij u een invalidenkaart heeft.
 • Er is een invalidenparkeerplaats ingesteld voor de laatste meters van de Tút en derút' zone, tegen de drempel aan.
 • Zo ver mogelijk doorrijden tot het einde van de strook of aansluiten in de rij.
 • Gelijk na het stoppen: Tútsje, berntsje(s) derút en rêstich fuortride!
 • Kinderen aan de stoeprand uit de auto laten stappen.

 

 

Fiets

 • Ouders/verzorgers kunnen hun fiets kwijt op de daarvoor bedoelde fietsopstelplaats naast de ingang van de schoolplein.
 • We houden het trottoir aan beide kanten van de weg vrij van fietsen.
 • De fietsen van de leerlingen kunnen op het plein in de fietsenstallingen worden gestald.

 

Halen en Brengen

 

Groepen 1 en 2 (groep 3 tot de herfstvakantie)

De leerlingen uit de jongste groepen kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen in het lokaal worden gebracht. Natuurlijk mag u even kijken, maar blijft u niet te lang, want we willen graag op tijd aan de slag.

 

Na afloop van de lessen worden de kinderen van deze groepen door de leerkrachten naar het plein gebracht, waar ze door u worden opgewacht.  

 

Groepen 3 t/m 8

De leerlingen kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen in het lokaal. We gaan ervan uit dat de leerlingen meteen naar binnen gaan, er is voor schooltijd geen pleinwacht.

Wilt u samen met u kind even in de klas kijken? Kom na schooltijd gerust even langs. 

 

Kaartjes

Uitdelen van kaartjes voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje of met Kerst is niet toegestaan op het schoolplein of in de klas om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die geen kaartje ontvangen. Wij verzoeken u deze kaartjes bij de leerlingen thuis langs te brengen of op een ander moment te overhandigen.

 

Honden

Wij vragen u om geen honden mee te nemen als u uw kinderen haalt of brengt. Op het schoolplein en in de school zijn honden niet toegestaan.

 

Mobiele telefoon

Heeft uw kind een mobieltje mee, dan wordt die uitgezet zodra het schoolplein wordt betreden en wordt het mobieltje in de school gebracht, zodra daar de gelegenheid voor is.

 

Om gedurende de schooldag naar huis te bellen, mogen de kinderen gebruik maken van de vaste telefoonverbinding van school. Wel even vooraf aan juf of meester vragen. Ouders kunnen altijd school bellen om iets aan hun kind mede te delen.

 

Aansprakelijkheid

Ouders van leerlingen die jonger zijn dan 14 jaar zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. 

 

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.