Team
 

 

Het team wordt gevormd door:

 

 • Groepsleerkrachten 
 • Leerkrachtondersteuner
 • Intern begeleiders
 • Administratief zorgcoördinator
 • Directeur
 • Directiesecretaresse

 

Groepsleerkrachten

Bij De Librije werken ongeveer 20 groepsleerkrachten. Een aantal groepsleerkrachten werken fulltime, maar er zijn ook veel groepsleerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep.

Alle groepsleerkrachten hebben naast de verantwoordelijk voor de groep ook nog andere taken zoals:

 

 • Het coördineren of organiseren van vieringen en sport- en cultuuractiviteiten.
 • Zitting in de medezeggenschapsraad of de oudercommissie.
 • Deelnemen aan onderwijs gerelateerde werkgroepen.
 • Facilitaire taken zoals bedrijfshulpverlening, ICT of ARBO.
 • Onderhouden van contacten met een aantal instanties zoals de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs of opleidingen voor leerkrachten.

 

De leerkrachten begeleiden ook stagiairs. Indien in de klas van uw kind een stagiair werkzaam is, hoort u dat van de groepsleerkracht via het ouderportaal.

 

Meester André

Juf Elisabeth

Juf Elly

Juf Els

Juf Esther

Juf Feikje

Juf Helena

Juf Hilda

Juf Joke

Juf Judith

Juf Lianne

Juf Minke

Juf Nynke

Meester Patrick

Juf Roelien

Juf Simone

Juf Rianne

Juf Wietske

 

 

Kernteam

Binnen de school functioneert een kernteam dat wordt gevormd door de directeur en de IB-ers.

 

Het kernteam draagt zorg voor de kwaliteitszorg van het onderwijs op De Librije. Deze kernteamleden zorgen er ook voor dat de werkzaamheden in de onder- en bovenbouw goed op elkaar afgestemd blijven. Zodat er sprake is van een goede doorgaande lijn. Daarnaast sturen ze vernieuwingen aan binnen het onderwijskundig beleid.

 

Onze directeur, Onno Bouma, is voorzitter van het kernteam en is de verbindende schakel met het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en externe betrekkingen.

 

Onno Bouma

 

Intern begeleiders

De IB-er houdt zich bezig met de ondersteuning en de begeleiding van 'de leerkracht met haar/zijn groep', daar waar het gaat om het lesgeven, de organisatie en de interactie leerkracht-leerling, leerkracht-groep. Kortom met het pedagogisch-didactisch klimaat in de groepen en van de school.

 

Marit Hoekstra

Intern begeleider

onderbouw

Janine Joziasse

Intern begeleider

bovenbouw

 

Directiesecretaresse

Ymkje is onze directiesecretaresse en ondersteunt de directie bij vele werkzaamheden. Bij haar komen bijvoorbeeld 's ochtends de ziekmeldingen binnen. Verder is zij verantwoordelijk voor een gedeelte van de school- en de personeelsadministratie. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor ouders over allerlei veel voorkomende organisatorische zaken. U vindt haar als u de school binnenkomt bij de hoofdingang. Ze is, met uitzondering van vrijdagochtend, elke ochtend aanwezig.

 

Ymkje

 

Zorgcoördinator

Hennie is onze zorgcoördinator, zij is onder verantwoordelijkheid van de directeur en in samenwerking met de IB-ers belast met de organisatorische coördinatie van het interne en externe zorgbeleid in de school. Ze is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Hennie

 

Leerkrachtondersteuner

In het kader van werkdrukvermindering is een leerkrachtondersteuner benoemd die de groepen ondersteund. Zij plant haar werkzaamheden in overleg met de leerkrachten. Zij begeleidt individuele leerlingen en kleine groepen of draait zelfstandig de hele klas.

 

Juf Hilda S.