Aanmelden
 

Oriënteren

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool omdat uw kind 4 jaar wordt? Of zoekt u een andere school voor uw kind(eren)? Wij reserveren graag tijd voor al uw vragen en leiden u rond op de school. Hiervoor kunt u telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken. Nadat de afspraak is gemaakt, ontvangt u een informatiepakket met daarin praktische en actuele informatie.

 

 

Aanmelden

 

Voor het eerst naar school

Als u uw kind wilt aanmelden bij De Librije vragen wij u uw kind in te schrijven als het 3 jaar wordt. Door een tijdige aanmelding, kunnen we als school de instroom van 4-jarige kinderen goed vertalen in een evenwichtige groepenverdeling. We starten het schooljaar in kleine groepen, zodat de jonge kinderen voldoende aandacht krijgen om zich snel thuis te voelen.

 

Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek ontvangen ouders/verzorgers een informatiepakket met daarin het aanmeldformulier. De aanmelding vindt plaats door het ingevulde aanmeldformulier langs te brengen op school. 

 

Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind, krijgt u vanuit school een voorstel voor twee kennismakingsochtenden. 

 

Uw kind kan over het algemeen de eerste maandag na zijn/haar verjaardag naar school. Rondom de vakantieperiodes kan hier in, overleg met u, van af worden geweken.

 

Leerlingen van een andere school

Wanneer u door verhuizing naar Gorredijk uw schoolgaande kind wilt aanmelden op De Librije, nodigen we u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wanneer uw kind geplaatst kan worden en u kiest voor De Librije, dan vragen we het onderwijskundig rapport van de vorige school op. Ook kan er voor de inhoudelijke overdracht contact gezocht worden met de vorige leerkracht van uw kind. 

 

Wilt u binnen Gorredijk veranderen van school, dan is het belangrijk dat u dat voornemen eerst met de directie van uw huidige school bespreekt. Pas na dit gesprek en contact tussen beide directies kan een afspraak voor een kennismakingsbezoek worden gemaakt om te onderzoeken of plaatsing op De Librije mogelijk is.

 

De aanmelding wordt gedaan door het ingevulde aanmeldformulier langs te brengen op school. Het aanmeldformulier ontvangt u samen met andere informatie, nadat een afspraak is gemaakt voor een eerste kennismaking.

 

Vanzelfsprekend kan uw kind een dag proef draaien in de desbetreffende groep.

 

Passend onderwijs

Het kan zijn dat uw kind meer specialistische ondersteuning nodig heeft. In het kader van de wet op Passend Onderwijs heeft de school dan de zorgplicht. Dat betekent dat de school ervoor zorgt dat het kind een passend onderwijsarrangement krijgt.

 

De school beschikt hierbij over een schoolondersteuningsprofiel, waarin aangegeven wordt welke mogelijkheden de school kan bieden en waar de grenzen liggen. Binnen De Librije is hiervoor een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur gecreëerd. Toch kan het zijn dat met de op De Librije aanwezige specialistische kennis uw kind niet voldoende kan worden ondersteund. In dat geval moet in het belang van het kind gekozen worden voor een andere school die deze expertise wel in huis heeft. Dat kan een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs zijn.

 

Uiterlijk 6 (tot maximaal 10) weken na het indienen van het verzoek tot inschrijving dient de school een passend aanbod aan de ouders voor te leggen. In goed overleg met de betreffende ouders, willen we die keuze maken die voor het kind het beste is.

 

 

Uitschrijven

 

Leerlingen naar een andere basisschool 

Wanneer uw kind(eren) naar een andere school gaat, willen wij graag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Graag ontvangen wij de gegevens van de nieuwe school. Wij geven altijd een (digitaal) onderwijskundig rapport mee. Door een goede overdracht kan de nieuwe school de draad snel weer oppakken. Wij zorgen dat uw kind wordt uitgeschreven.

 

Leerlingen naar het voortgezet onderwijs 

Als uw kind in groep 8 zit, worden met u gesprekken gehouden over het vervolgonderwijs. Zodra de keuze van uw kind voor een school uit het voortgezet onderwijs bekend is, zorgen wij dat uw kind tijdig wordt ingeschreven op deze school. Aan het einde van het schooljaar wordt uw kind dan automatisch uitgeschreven.