Passend Onderwijs
 
De Librije wordt samen met de scholen van de VCSO en Comprix ondersteund door De Stipe bij het realiseren van passend onderwijs. Hierbij staan de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten centraal. Meer informatie over hun werkwijze vindt u op: De Stipe

 

De Stipe handelt overeenkomstig de uitgangspunten van Passend Onderwijs Friesland

Het Passend Onderwijs Friesland krijgt de financiën van het Rijk binnen en zorgt voor de uitbetaling via de VCSO naar de scholen.