Advies Voortgezet Onderwijs
 

 

Na groep 8 vervolgen de kinderen hun schoolloopbaan op het voortgezet onderwijs. In dit document leest u welke route wij volgen: 

Naar het voortgezet onderwijs

 

De kinderen uit groep 8 kunnen kiezen voor voortgezet onderwijs in Gorredijk, Drachten of Heerenveen. De scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in ons verzorgingsgebied hebben allemaal een breed aanbod van leerwegen. 

 

Ons Voortgezet Onderwijs advies (VO-advies) is een advies voor de meest geschikte leerweg voor de leerling. Informatie en observatie van inzet, aanleg, talent en interesse en de onderwijsresultaten van de leerling worden nauwkeurig in kaart gebracht. Dit zijn belangrijke factoren voor een verantwoord schooladvies.