Contact Vertrouwenspersonen
 
Voor vragen kunt u in de eerste plaats altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit,  dan kunt u zich wenden tot de directeur en/of het schoolbestuur.

 

Is er echter een probleem dat u niet rechtstreeks met de betrokkene kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen of externe vertrouwenspersoon. Zij verwijzen u dan door naar de juiste instantie.

 

Interne contactpersonen

Contactpersoon klachtrecht/veiligheid: Joke Visser (0513-463248

 

Externe vertrouwenspersoon 

Ingeborg Lagerwaard, algemene nummer: 0341-438700.

 

Huisarts 

In principe kunt u altijd terecht bij uw eigen huisarts als vertrouwenspersoon om advies in te winnen. 

 

Vertrouwensinspecteurs inspectie 

U kunt contact opnemen met de Vertrouwensinspecteurs van de inspectie als het gaat om meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld via 0900-1113111 (lokaal tarief).

 

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.