Missie en Visie
 
Het algemene doel van ons onderwijs is vanuit onze christelijke levensovertuiging om samen met de leerlingen de Bijbelse normen proberen te verstaan en ernaar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

 

Ouders die geen christelijke achtergrond hebben, zijn welkom bij ons op school. Wij verwachten wel dat zij onze uitgangspunten respecteren.

 

We vinden het erg belangrijk dat er in de omgang met elkaar er een sfeer heerst waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van duidelijke regels en afspraken. En door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van ‘pestgedrag’ en discriminatie.

 

Een belangrijke opdracht voor leerlingen en leerkrachten is dus: de zorg voor elkaar en de omgeving, waarbij we onze visie samenvatten in het motto:

Samen bouwen aan respect en vertrouwen.