Onderwijstijd
 
De geplande schooltijden en vakanties worden zodanig berekend dat elke leerling aan het eind van groep 8 minimaal het wettelijke aantal uren onderwijs heeft genoten.

 

Bij De Librije zijn de uren per week als volgt:

 

Groep Uren per week
 1 21
2 t/m 4 23,5
5 t/m 8 25,5

 

Er is voor gekozen om meer uren voor de bovenbouw in te roosteren, zodat de leerlingen aan het eind van de basisschool zich goed toegerust verder kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs.

 

Bij ziekte van een leerkracht komt er bij De Librije in principe een invalkracht. In geval geen vervanging voorhanden is, kan dit betekenen dat we genoodzaakt zijn tijdelijk groepen te moeten samenvoegen of dat leerlingen naar huis worden gestuurd. Het streven is wel om deze laatste situatie te voorkomen, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

 

Leerplicht

De Librije hanteert de regels rondom de leerplicht zoals die zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om: verlofregels, berekening van vrije dagen en vakanties en leeftijden van leerlingen.

 

Continurooster

De Librije werkt volgens het Continurooster. Er is gekozen voor het zogenaamde 'Hoorns model'. Dit betekent dat de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur naar school gaan en op woensdag tot 12:00 uur. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er op donderdag en vrijdag afwijkende tijden. Zie het onderdeel 'Schooltijden' op deze site voor de actuele tijden.

 

Schoolvakanties

Ruim voordat het schooljaar begint, ontvangen alle ouders een rooster van alle vrije dagen, feestdagen en vakanties voor het komende schooljaar.

De Librije houdt zich aan de landelijk vastgestelde adviesdata en probeert de vakanties af te stemmen met scholen uit Gorredijk en omgeving. Desondanks kan het gebeuren dat deze vakanties niet samen vallen, ook omdat deze scholen onderling regelmatig verschillende keuzes maken. 

Bijscholing voor de teamleden wordt zoveel mogelijk gepland in vakanties, 's avonds of op woensdagmiddagen. Indien bijscholing wel op een schooldag plaatsvindt, en leerlingen dus vrij zijn, wordt dit tijdig aangegeven.