Onderwijs Kwaliteit
 
We zijn steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering. We proberen dat te bereiken door te werken met goede, moderne leermiddelen, het volgen van de resultaten van de leerlingen, de inzet van bekwaam personeel, alert te zijn op landelijke ontwikkelingen en optimale inzet van de beschikbare middelen. 
 

Elke 4 jaar ontvangen ouders een vragenlijst aangaande de kwaliteit. De uitkomsten worden geanalyseerd om omgezet in acties die staan beschreven in dit WMK-rapport.

 

De Librije is onderhevig aan veel nieuwe ontwikkelingen die staan beschreven in het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel.

 

De Librije valt onder het reguliere toezicht van de Inspectie voor het Onderwijs, waarbij de school eenmaal per vier jaar wordt bezocht. De behaalde resultaten van de afgelopen jaren en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs zijn te vinden via scholen op de kaart.

 

Voor vragen over het onderwijs neemt u contact op met de inspectie voor het onderwijs.