De Stichting VCSO
 
Onze school maakt deel uit van de overkoepelende stichting VCSO. Dit staat voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.


Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het College van Bestuur van de Verenigde Christelijke Scholen Opsterland, bestaande uit de 3 directeur-bestuurders van de 4 scholen.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat er op toeziet of het bestuur werkt volgens de afspraken.
Het bestuursverslag en de jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld in de binnen het stichtingsbestuur van de VCSO.

 

Voor meer informatie over de bestuurlijke ontwikkelingen en de kwaliteit verwijzen wij u naar het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel.