Onderwijs
 
Wilt u weten hoe De Librije haar missie en visie in de dagelijkse gang van zaken vormgeeft en hoe De Librije continu haar focus heeft op goede onderwijskwaliteit en een breed aanbod? Waarbij heel bewust aandacht is voor iedere leerling en weloverwogen keuzes worden gemaakt? Dat leest u hier.