Disclaimer
 

Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de Homepage. 

Verantwoording en werkwijze

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids en besproken met het kernteam en de directiesecretaresse. Ook heeft de medezeggenschapsraad goedkeuring verleend.

De website wordt onderhouden door de webmasters van de school. De webmasters beheren ook het beveiligde ouderportaal. In dit portaal versturen zij berichten naar ouders en voegen agendapunten toe. Een aantal van deze door hen verstuurde berichten en vastgelegde agendapunten komen via een beveiligde automatische koppeling op de Homepage terecht onder 'Nieuws' en 'Agenda'.

Privacy

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school waarborgen zoals in de privacy wetgeving is beschreven.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school de geactualiseerde schoolgids digitaal toegestuurd, waarin wordt verwezen naar deze website . 

Wij vragen de ouders bij inschrijving van hun kind voor de gehele schoolloopbaan  toestemming voor publicatie op internet van foto's met daarop hun kind(eren). De ouders kunnen deze instemming ook weer intrekken via het toestemmingsverklaring publicatie beeldmateriaal. Lees hiervoor eerst de toelichting bij de toestemmingsverklaring.  

 

Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, worden in principe niet op internet gepubliceerd. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd. 

Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar betrokkene wordt vermeld resp. afgebeeld. Deze bezwaren kunnen kenbaar worden gemaakt aan de school bij voorkeur via

 

avg@pcbs-librije.nl. De webmaster verwijdert deze informatie of foto’s dan van de website.

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in ons privacy beleid.