Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad (MR) van De Librije bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel. De MR wordt voor een periode van drie jaar gekozen. Leden zijn herkiesbaar. 

 

In de MR wordt onder andere gesproken over de budgetten die de school beschikbaar heeft voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan, waarin bijvoorbeeld de onderwijskundige uitgangspunten van de school worden beschreven.

 

Reglementen en statuten van de MR kunt u hier bekijken:  

Indien u contact zoekt met de MR kunt u terecht bij een van de MR-leden.