Onze school

Team

Team Large.jpg

Het team wordt gevormd door:

 • Groepsleerkrachten 
 • Leerkrachtondersteuner
 • Intern begeleiders
 • Administratief zorgcoördinator
 • Directeur
 • Directiesecretaresse

Groepsleerkrachten

Bij De Librije werken ongeveer 20 groepsleerkrachten. Een aantal groepsleerkrachten werken fulltime, maar er zijn ook veel groepsleerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep.

Alle groepsleerkrachten hebben naast de verantwoordelijk voor de groep ook nog andere taken zoals:

 • Het coördineren of organiseren van vieringen en sport- en cultuuractiviteiten.
 • Zitting in de medezeggenschapsraad of de oudercommissie.
 • Deelnemen aan onderwijs gerelateerde werkgroepen.
 • Facilitaire taken zoals bedrijfshulpverlening, ICT of ARBO.
 • Onderhouden van contacten met een aantal instanties zoals de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs of opleidingen voor leerkrachten.

De leerkrachten begeleiden ook stagiairs. Indien in de klas van uw kind een stagiair werkzaam is, hoort u dat van de groepsleerkracht via het ouderportaal.

Meester André

André.JPG

Juf Elisabeth

IMG_8850 (2).JPG

Juf Elly

Elly.JPG

Juf Els

Els.JPG


Juf Esther

Esther.JPG


Juf Feikje

Feikje.JPG


Juf Helena

IMG_3590.JPG


Juf Hilda

Hilda K.JPG


Juf Joke

Joke.JPG


Juf Judith

IMG_3612.JPG


Juf Lianne

Lianne.JPG


Juf Minke

IMG_8887 (4).JPG


Juf Nynke

Nynke.JPG


Meester Patrick

IMG_3572.JPG


Juf Roelien

IMG_8902 (2).JPG


Juf Simone

Simone.JPG


Juf Rianne


Juf Wietske

IMG_8897 (4).JPG

Kernteam

Binnen de school functioneert een kernteam dat wordt gevormd door de directeur en de IB-ers.

Het kernteam draagt zorg voor de kwaliteitszorg van het onderwijs op De Librije. Deze kernteamleden zorgen er ook voor dat de werkzaamheden in de onder- en bovenbouw goed op elkaar afgestemd blijven. Zodat er sprake is van een goede doorgaande lijn. Daarnaast sturen ze vernieuwingen aan binnen het onderwijskundig beleid.

Onze directeur, Onno Bouma, is voorzitter van het kernteam en is de verbindende schakel met het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en externe betrekkingen.

Onno Bouma

IMG_3603.JPG


Intern begeleiders

De IB-er houdt zich bezig met de ondersteuning en de begeleiding van 'de leerkracht met haar/zijn groep', daar waar het gaat om het lesgeven, de organisatie en de interactie leerkracht-leerling, leerkracht-groep. Kortom met het pedagogisch-didactisch klimaat in de groepen en van de school.

Marit Hoekstra

Intern begeleider onderbouw

IMG_3575.JPG

Janine Joziasse

Intern begeleider bovenbouw

Janine Medium.jpeg

Directiesecretaresse

Ymkje is onze directiesecretaresse en ondersteunt de directie bij vele werkzaamheden. Bij haar komen bijvoorbeeld 's ochtends de ziekmeldingen binnen. Verder is zij verantwoordelijk voor een gedeelte van de school- en de personeelsadministratie. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor ouders over allerlei veel voorkomende organisatorische zaken. U vindt haar als u de school binnenkomt bij de hoofdingang. Ze is, met uitzondering van vrijdagochtend, elke ochtend aanwezig.

Ymkje

Ymkje Medium.jpeg


Zorgcoördinator

Hennie is onze zorgcoördinator, zij is onder verantwoordelijkheid van de directeur en in samenwerking met de IB-ers belast met de organisatorische coördinatie van het interne en externe zorgbeleid in de school. Ze is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Hennie

Hennie Medium.jpeg

Leerkrachtondersteuner

In het kader van werkdrukvermindering is een leerkrachtondersteuner benoemd die de groepen ondersteund. Zij plant haar werkzaamheden in overleg met de leerkrachten. Zij begeleidt individuele leerlingen en kleine groepen of draait zelfstandig de hele klas.

Juf Hilda S.

Hilda S.JPG