Praktisch

School- en Gymtijden

Schooltijden


Hieronder staan de schooltijden per groep vermeld.

De leerlingen kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen in het lokaal


Groep 1 

Maandag  8:30 - 14:30
Dinsdag  8:30 - 14:30
Woensdag  8:30 - 12:00
Donderdag 8:30 - 11:45
Vrijdag 8:30 - 11:45

Groepen 2 t/m 4 

Maandag8:30 - 14:30
Dinsdag8:30 - 14:30
Woensdag8:30 - 12:00
Donderdag8:30 - 14:30
Vrijdag8:30 - 11:45

Groepen 5 t/m 8

Maandag8:30 - 14:30
Dinsdag8:30 - 14:30
Woensdag8:30 - 12:00
Donderdag8:30 - 14:30
Vrijdag8:30 - 14:30

Gymtijden

Elke groep volgt bewegingsonderwijs. 

De groepen 1 en 2 (groep 3 tot de herfstvakantie) doen dat in het speellokaal of op het schoolplein. Sportkleding hoeft niet mee. Er wordt gegymd op eenvoudige gym- of balletschoentjes. Geeft u deze mee aan het begin van het schooljaar, dan blijven deze schoentjes op school.

De groepen 4 t/m 8 gaan gaan tweemaal per week lopend naar De Skâns. Groep 3 gaat (vanaf de herfstvakantie) eenmaal per week lopend naar de De Skâns. Geef uw kind geschikte sportkleding mee op deze dagen. Bijvoorbeeld een turnpakje, gymbroek met sportshirt en sportschoenen. 

Het gymschema van het schooljaar 2023-2024 is (onder voorbehoud) als volgt:

Groepen34

5

67a7b

8

Maandagochtend

Maandagmiddag


Dinsdagochtend


Dinsdagmiddag


WoensdagochtendXXXXXXX
Donderdagochtend


Donderdagmiddag

Vrijdagochtend
XX

Vrijdagmiddag


XXXX