Contact

Contact Medezeggenschapsraad

Indien u contact zoekt met de medezeggenschapsraad (MR) kunt u terecht bij een van de MR-leden:

Oudergeleding

Mirjam Koenen (voorzitter)mirjam.koenen@pcbs-librije.nl
Johan Groenewoldjohan.groenewold@pcbs-librije.nl
Bianca van Dijkbianca.van.dijk@pcbs-librije.nl

Personeelsgeleding

Els Zijlstra                    

els.zijlstra@pcbs-librije.nl

Janine Joziasse

janine.joziasse@pcbs-librije.nl

Roelien Heida (secretaris)

mr@pcbs-librije.nl

roelien.heida@pcbs-librije.nl