Contact

Contact Medezeggenschapsraad

Indien u contact zoekt met de medezeggenschapsraad (MR) kunt u terecht bij een van de MR-leden:

Oudergeleding

Mirjam Koenen (voorzitter)mirjam.koenen@pcbs-librije.nl
Johan Groenewoldjohan.groenewold@pcbs-librije.nl
Bianca van Dijkbianca.van.dijk@pcbs-librije.nl

Personeelsgeleding

Roelien Heida (secretaris)

 

mr@pcbs-librije.nl

roelien.heida@pcbs-librije.nl

Nynke Hoogsteen

nynke.hoogsteen@pcbs-librije.nl

Judith Piersma

judith.piersma@pcbs-librije.nl