Contact

Contact Klachtencommissies

Voor vragen kunt u in de eerste plaats altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directeur en/of het schoolbestuur. Leidt dit evenmin tot een oplossing, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

Klachtencommissie VCSO

Gietersewei 4
9245 HK  Nij Beets
0512 - 461600
secretariaat@vcso.nl
www.vcso.nl

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
070 386 16 97
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Zie ook www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtencommissie seksuele intimidatie

Verus
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
070 – 3481180