Contact

Contact Kinderwoud

Zoekt u contact met Kinderwoud voor de peuteropvang of de buitenschoolse opvang in De Librije? Dan kunt u terecht bij Jitske de Boer, clustermanager. U kunt haar bereiken via 06-12896771 of jitskedeboer@kinderwoud.nl

Of kijk op Kinderwoud locatie De Librije voor meer informatie.

Kinderwoud_Logo-Payoff_Liggend_FC.png