Informatie

Verkeersplan

Vooral de jongere kinderen worden op de fiets of in de auto naar school gebracht. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er meer of minder gebruik gemaakt van het vervoer per auto.

Voor dit autoverkeer is, in het belang van de veiligheid van de kinderen, samen met de ouders besloten een aantal speciale verkeersafspraken te maken.

Voor het met de auto brengen en halen van de kinderen gelden de volgende afspraken:

Eenrichtingsverkeer afspraak basisschool pcbs De Librije Gorredijk onderwijs


  • In de Wabbe Wissesstraat geldt dan eenrichtingsverkeer
  • De straat wordt ingereden vanaf de Sjoelstraat
  • Er wordt alleen rechts van de weg geparkeerd
  • Er wordt niet gestopt tussen het met witte steentjes gemarkeerde deel van de weg voor de uitgang van het schoolplein
  • We houden het kruispunt Sjoelstrjitte – W.Wissesstraat overzichtelijk voor de kinderen door niet op het kruispunt te parkeren

Komt u op de fiets uw kinderen halen of brengen, dan kunt u uw fiets kwijt op de ruimte voor het muurtje bij de entree van het schoolplein. U kunt de fiets eventueel ook meenemen het schoolplein op. Na de zomervakantie wordt een grotere opstelplaats voor de fietsen van de ouders gerealiseerd.

Op de fiets naar school?

Met de nieuwe fietsenstalling is er in principe voldoende ruimte voor alle fietsen van de kinderen. De fietsen staan per groep in een speciaal vak. Als de fietsen goed worden geplaatst is er ruimte voor alle fietsen. 
Dan moet de fiets mee. Het stallen van de fiets in het fietsenstalling is altijd geheel voor eigen risico!
Twee keer per week moeten de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 op de fiets naar de gymlessen.