Informatie

Veiligheidsbeleidsplan

In december 2012 is het vernieuwde veiligheidsbeleidsplan voor pcbs "De Librije" vastgesteld. Dit plan voorziet in een aantal handreikingen en afspraken om de veiligheid van alle betrokkenen bij onze school zoveel mogelijk te garanderen.

Dit beleid zal echter niet alle calamiteiten en problemen kunnen voorkomen, maar als er zich iets voordoet kunnen we doelgerichter optreden. Daarom is het van belang dat de inhoud van dit beleid voor ieder duidelijk is.

Het beleidsplan is daarom ook op de website beschikbaar voor alle ouders. Hopelijk zullen we het niet nodig blijken te hebben.

[veiligheidsplan downoaden]

Klik hier om het veiligheidsplan te openen van pcbs De Librije