Informatie

logo basisschool pcbs De Librije Gorredijk onderwijs

Binnen onze school gelden de volgende gedragsregels:

 1. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort

 2. We zorgen voor een positieve en veilige sfeer op school
   
 3. We geven elkaar de ruimte om te groeien
   
 4. We zorgen goed voor onszelf en voor elkaar
   
 5. We zorgen goed voor onze eigen spullen en die van een ander
   
 6.  Meningsverschillen lossen we pratend op
   
 7.  Als we een probleem niet samen kunnen oplossen
  dan vragen we de meester/juf om hulp
   
 8. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken

Hiernaast blijft er ruimte voor groepsspecifieke regels die samen met de groep opgesteld worden en niet in tegenstelling met de basisgedragsregels zijn. We houden elkaar aan de opgestelde regels en zorgen ervoor dat we samen met de kinderen die verantwoordelijkheid dragen.De groep wordt nadrukkelijk betrokken in de handhaving en bespreking van incidenten.   
bron: 2007-veiligheidsbeleidsplan pagina 8