Informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Pcbs De Librije is onderdeel van het Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Fryslân en werk binnen dit samenwerkingsverband ook samen met de Opsterlandse basisscholen binnen het Expertise centrum Passend Onderwijs Opsterland. Kijk voor meer informatie op de website van het samenwerkingsverband Fryslân

Met de invoering van Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 beschikt elke basisschool over een nieuw document. Dat is het Schoolondersteuningsprofiel, afgekort als SOP. Hierin staat kort en bondig weergegeven welke mogelijkheden de school heeft om kinderen een passend onderwijsarrangement te bieden.

Het SchoolOndersteuningsProfiel heeft opnieuw de instemming van de MR verkregen en is daarmee klaar voor de periode 2016-2018.