Informatie

Schoolgids 2017-18


Bent u nog niet in het bezit van onze schoolgids, dan kunt u altijd een exemplaar afhalen bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.

Natuurlijk kunt u hier ook de digitale versie van de schoolgids downloaden. [schoolgids downloaden]

 cvr schoolgids 2017-18rs die (nog) geen kinderen op pcbs De Librije hebben, maar de schoolgids graag willen ontvangen kunnen dat middels een emailtje kenbaar maken. 

Gebruik hiervoor het emailadres:

email adres zelf overtypen s.v.p.