Informatie

Kinderopvang

Op de Librije is er sprake van twee soorten van kinderopvang. De tussenschoolse opvang (=TSO) wordt geregeld door de oudercommissie en de buitenschoolse opvang (=BSO) wordt geregeld door Kinderwoud.

Voor meer specifieke informatie betreffende de BSO en TSO verwijzen we naar de pagina's die u via nevenstaand menu kunt bereiken.