Informatie

Bestuursverslag VPCO Gorredijk e.o.

Het bestuursverslag 2016 is vastgesteld in de ledenvergadering van 1 juni 2016. 

Het document is hier ook beschikbaar als download en geeft een schat aan informatie die feitelijk de kwaliteitsparagraaf en de schoolontwikkeling van het schoolplan aanvult.