Informatie

Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken


Naam

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken.

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor P.C.O. te Gorredijk e.o. bestaat uit 7 personen. De secretaris en de penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur (uitvoerende bestuurders) en de overige bestuursleden het Algemeen Bestuur(toezicht houdende bestuurders)

Alle bestuursleden zijn bovendien ook ouders van schoolgaande kinderen.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

In de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid.

Lidmaatschap van de vereniging

Het bestuur stelt het bijzonder op prijs dat alle ouders, die art. 2 van de statuten kunnen onderschrijven, lid worden van de vereniging.

art. 2 van de statuten luidt:

'De vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat op de grondslag van het Evangelie van Jezus Christus, dat naar de openbaring in de Bijbel de mens roept tot dienst aan God en tot dienst aan de medemens'.

Door het uitbrengen van hun stem op de jaarlijkse ledenvergadering, bepalen de leden mede het beleid van het bestuur.

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, dan kunt u bij de directie een inschrijfformulier invullen.

Om het lidmaatschap te beŽindigen stuurt u een emailtje naar ledenadministratie@pcbs-librije.nl waarin u dit te kennen geeft.


NB:
U bent niet verplicht lid te worden
van de vereniging om uw kinderen
op “De Librije” te kunnen inschrijven.