Schoolplein

Voortgezet Onderwijs advisering

 

 

 


 

 

VO-adviesprocedure pcbs De Librije

Hoe ziet de procedure om tot een weloverwogen VO-advies te komen er op pcbs De Librije uit? U kunt dit lezen in de schoolgids op pagina 20-21. Middels onderstaande link kunt u ook de brochure "VO-advies route Librije" downloaden.

 


 

Groep 8 naar open lessen Liudger 29 november

Op woensdagochtend 29 november gaat groep 8 naar de open lessen van CSG Liudger. Dit is onder schooltijd en onder begeleiding van de leerkrachten. U ontvangt hierover nog nader bericht.

====================== 

VO Workshop avond woensdag 1 november 

Woensdagavond worden alle ouders en kinderen van groep 8 uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops van de drie scholen voor Voortgezet Onderwijs, te weten:

Bornego College - Heerenveen

Liudger College - Drachten

Burg.Harmsmaschool - Gorredijk

====================== 

INFO - 

 


 


 

De Friese Plaatsingswijzer

Kiezen na de basisschool

 


U kunt een kijkje nemen op de website van de scholen voor voortgezet onderwijs in Drachten en Heerenveen. Via onderstaande logo's zijn die slechts één klik verwijderd.

Klik hier om naar het AOC Heerenveen te gaan

Klik hier om naar de BHS in Gorredijk te gaan

 

Klik hier om naar het Bornego in Heerenveen te gaan

 

 

Klik hier om naar het Liudger in Drachten te gaan

 

Klik hier om naar het OSG Heerenveen te gaan