Schoolplein

The Hour of Coding in groep 7 en 8


In het basisonderwijs is momenteel veel aandacht voor techniek. Ook de Librije besteedt daar de nodige aandacht aan. Toch blijft er een specifiek onderdeel van de techniek sterk onderbelicht en dat is de ICT-techniek.

Evenals vorig jaar hebben we in de tweede week van december specifiek aandacht besteed aan dit onderdeel van de techniek. We doen mee aan de internationale Computer Science Education Week (=CSEdWeek) door de kinderen die dag 1 vol uur les te geven in de techniek achter computer programma's.

Waarom? In de zeer nabije toekomst en zeker voor de kinderen die nu op de basisschool zitten, zal er een groot tekort komen op de arbeidsmarkt van mensen die de vacatures op ICT kunnen vervullen. De grafieken spreken op dit punt boekdelen. Laat u overtuigen van het waarom door Bill Gates (Microsoft) of Mark Zuckerberg (Facebook) of andere grote namen die het project promoten.

Vanaf 9 december 2014 zijn we weer gestart met ICT project in de groepen 7 en 8. De kinderen hebben eerst klassikaal kennisgemaakt met een eenvoudig script van Karel the dog. Met de kennis die ze bij deze instructie opdeden konden ze vervolgens zelfstandig verder met het online cursusmateriaal.

De tweede stap bestond uit het werken met de codeerpuzzels van Angry birds. De kinderen kunnen op eigen tempo door deze lesstof en we dagen de ouders uit om ook zelf eens met de lesstof aan de slag te gaan. De kinderen leren gestructureerd denken en problemen op te lossen. Het zijn goede hersenkrakers en samen zullen we ontdekken dat er een hele wereld schuil gaat achter dat computerscherm waarvan we ons te weinig bewust zijn.

Het doel van het project is om de kinderen te interesseren voor ICT techniek en dan met name met het aspect coding. Verder willen we de kinderen laten kennismaken met deze manier van probleemoplossend denken en daarbij willen we nadrukkelijk ook het coöperatieve leren bevorderen door de kinderen in tweetallen aan een van de vele online projecten te laten werken.

We laten de kinderen zo kennismaken met het programmeren en hopen dat ze enthousiast worden voor de techniek achter computers. Een werkveld waar de huidige en toekomstige generaties basisschoolkinderen hun latere loopbaan in kunnen vinden. 

Folder voor ouders van code.org