Ouders


Verkeersafspraken - graag ter harte nemen

Via onderstaande link komt u bij de verkeersafspraken tijdens de periode van de vernieuwbouw van de Librije.

Naar de Verkeersafspraken voor een veilige schoolroute!

=========================== 

Vernieuwbouw nieuwsbrief Friso oktober 

===========================


Onderzoek Universiteit van Utrecht

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor ons onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ dat onlangs is gestart aan de Universiteit Utrecht.

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op uw school zullen ongetwijfeld kinderen zitten die hiermee te maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau.

In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

 

 

   

Lees meer in de informatiebrief 

 

 

 

We bevelen dit onderzoek van harte bij u aan. Op de website kunt u meer informatie hierover lezen. 


Stichting Leergeld

De organisatie werkt nauw samen met het Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds en de  diverse gemeentes De stichting biedt  kinderen de  kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Dit jaar nieuw:

Voor kinderen van 11 t/m 17 jaar die het komend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan of het reeds volgen is er nu:

Schoolspullenpas t.w.v. €100 te gebruiken voor schoolspullen (niet voor boeken).

Wilt u gebruik maken van deze pas meld u zich dan vóór 10 juni  2016 aan. Op de schoolwebsite onder de rubriek Ouders vindt u de volledige brief met contactgegevens van Leergeld en informatie over de wijze van aanvragen.


Muziek onderwijs - weblinks uit schoolkrant

Verbeeldingskracht: noodzaak voor de toekomst... 

verbeeldingskracht

Muziek als hersengymnastiek: Vuurwerk in je brein  


MR notulen

De MR notulen van december staan online, klik hier... 


Privacy van leerlinggegevens

Lees hier de verklaring van de school over de uitwisseling van de leerling gegevens t.b.v. onderwijskundige software.  

logo primaouders informatieve site voor ouders


Thuis&School nieuwsbrief, neem een gratis abonnement (Ga naar de Thuis&School website)  


test

pcbs De Librije - GorredijkLuizen in school aangetroffen?

We geven dan een brief mee aan alle leerlingen van de groep waarin staat dat er in de groep kinderen zijn waarbij luizen zijn geconstateerd.

In principe volgen we het protocol van de GGD Fryslân, maar naast de info in ons briefje is ook veel goede info te vinden op de website van het landelijk steunpunt Hoofdluis.

De website van de GGD geeft ook de nodige info voor ouders. Zie tevens de site van het RIVM. Hier vindt u tevens een geschikt informatiefilmpje over hoofdluis.


Lezenswaardig artikel over de verschoolsing van het kleuteronderwijs op de site van de besturenraad.
Bron
korte omschrijving

Leerplicht

Verlof vragen voor buiten de schoolvakanties? De regels!

GGD-JGZ Fryslân

Klik hier voor verder GGD info

Getting things done

Een leuke site over hoe je door je werk heen komt, tips voor ouders, leerkrachten en leerlingen

Leerlingverzekering

Leerling verzekeringsaanbod voor ouders.

Prima-online

Energy drankjes verboden?

Kanjers online

Nieuw magazine en website voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

http://www.cjgopsterland.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland
Laatste nieuwsbrief WMO CJG loket downloaden

Ouders&co

Informatiesite voor ouders. School is lid via de oudercommissie.

Handige tips voor U

Tien tips over thuis rekenen

Tien tips over social media op school en thuis

Tien tips voor gezondheid thuis en school

Tien tips voor het uitzoeken van een goede kinderbijbel

Meer tips en informatie op de website http://www.ouders.net/ de site van de organisatie Ouders&coo waar we als school lid van zijn.