Informatie

Onderwijstijd

De lestijden voor de groepen zijn verschillend. Leren de kinderen in de onderbouw vooral door spel, in de bovenbouw moet ook veel theoretische kennis worden overgedragen en worden strategieŽn aangeleerd. Daarom wordt er voor gekozen om meer uren voor de bovenbouw in te roosteren zodat de kinderen aan het eind van de basisschool goed toegerust zich verder kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs.

Onderwijstijd per groep

De wet schrijft voor dat alle kinderen minimaal 7520 uur les moeten krijgen in hun basisschoolloopbaan van 8 jaar.†Om hier aan†te kunnen voldoen wordt per groep bijgehouden hoeveel lesuren ze maken.

Voor het cursusjaar 2013-14 was de onderwijstijd als volgt over de groepen verdeeld:

pcbs de librije onderwijstijd

De lesroosters en de lesinhouden verschillen dan ook uiteraard per groep. We streven naar een goede opbouw van de lesuren over de groepen zodat we een doorgaande lijn kunnen waarborgen. De lesurentabel voor 2013-14 kunt u hieronder downloaden door op de verkleinde afbeelding te klikken.