Informatie

De Librije een kwaliteitsschool

We doen ons best om de kwaliteit van de school op een hoog peil te houden. We maken gebruik van het kwaliteitspakket Werken met Kwaliteitskaart van Cees Bos. Dit instrument biedt alles wat we nodig hebben om de kwaliteit te borgen.

In de periode januari-februari 2015 hebben we opnieuw de 4-jaarlijkse oudervragenlijst uitgezet. We mochten een bijzonder goede respons terugzien van meer dan 50% en daar zijn we heel blij mee.

De resultaten zijn in de ledenvergadering van 2 juni 2015 teruggekoppeld aan de leden en ouders. De verdere uitwerking en terugkoppeling van de analyses en gesprekken staat gepland voor de komende herfst.

Voor belangstellenden is het complete rapport met alle resultaten hier als download beschikbaar. Klik hier om het rapport van de Oudervragenlijst 2015 te downloaden.

Oudervragenlijst WMKpo 2015 

Het laatste inspectiebezoek dateert van december 2013 en daarbij heeft de school opnieuw het basisarrangement gekregen voor de komende 2 jaar.

Voor wie het inspectierapport helemaal wil lezen verwijzen we naar de pdf op de site van de onderwijsinspectie.