Home

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?


Als uw kind 3 jaar wordt is het een goed moment om hem of haar op de basisschool aan te melden.
Door een tijdige aanmelding kunnen we als school de instroom goed vertalen in een evenwichtige groepenverdeling. We proberen over het algemeen te voorkomen dat de groep te groot wordt en splitsen de instroomgroep dan zonodig op. Er is daardoor nooit sprake van een leerlingstop. Uw kind kan over het algemeen de eerste maandag na zijn/haar verjaardag al naar school.
We reserveren graag tijd voor uw aanmelding en vragen u om daarvoor een afspraak te maken. Dat kan ook per email op het mailadres: directie@pcbs-librije.nl

U ontvangt dan een informatiepakketje met daarin de actuele schoolgids en een aanmeldingsformulier zodat u zich al enigszins kunt voorbereiden op het vrijblijvende kennismakingsgesprek. Natuurlijk kunt u ook de informatie op de website hiervoor benutten. Het ministerie van onderwijs stelt ook jaarlijks een brochure beschikbaar met nuttige achtergrond informatie omtrent de aanmelding op een basisschool. Deze wordt met ingang van dit jaar alleen digitaal beschikbaar gesteld.

De gids voor ouders en verzorgers op www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs  kunt u met deze link vinden.

pcbs De Librije Gorredijk

Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook belangstelling heeft voor onze school, maar nog geen contact heeft met ‘De Librije’, wilt u die dan op de hoogte brengen met deze aanmeldingsprocedure?


We heten u graag van harte welkom!