Informatie

Gedragsprotocol

In 2012 hebben we een nieuw gedragsprotocol vastgesteld. Dit vervangt het oude pestprotocol. Een zeer negatieve benaming die vooral geschreven is vanuit het oogpunt van ongewenst gedrag.

We hebben de keuze gemaakt om dit om te zetten in een gedragsprotocol en dit vooral vanuit de oplossingsgerichte werkwijze neer te zetten. We proberen daarom ook zoveel mogelijk het wenselijke gedrag te beschrijven en aan te geven hoe we met elkaar omgaan.

Klik hier om het protocol te downloaden