Leerlingen

Cultuureducatie


Het jaarlijkse schoolbrede cultuurproject mond dit jaar uit op het Librije Oerol gebeuren op donderdag avond 26 juni. Hieronder meer informatie:

Beste ouders/verzorgers, 

Misschien bent u zelf wel eens op Terschelling geweest in de maand juni tijdens het Oerol Festival? Welnu Gorredijk krijgt een eigen… Oerol! 

 Tussen 26 maart en 26 juni gaan alle kinderen van de Librije aan de slag om in 3 maanden tijd een eigen ‘Oerol’ voor te bereiden en uit te voeren. Onder leiding van docenten dans, toneel, beeldende kunsten en muziek van Het Kunstencentrum Ateliers Majeur Opsterland zullen de leerlingen iedere dinsdagmorgen hierin les krijgen. 

Op Woensdagmorgen 26 maart maken de kunstvakdocenten een startochtend op de Librije met alle kinderen. Ongetwijfeld zullen de kinderen u informeren als u hier wekelijks naar vraagt. En dan het hoogtepunt op donderdagavond 26 juni aan het begin van de avond kunt u een rondgang maken langs de diverse locaties waar buiten korte presentaties zijn te zien, in de nabije omgeving van de school. Laat u verrassen tijdens deze rondgang. 

De Librije…Oerol’ wordt een onderdeel van een kwaliteitsslag voor de cultuureducatie in het onderwijs van Opsterland. Voor verdere informatie hierover kunt u de website van Ateliers Majeur raadplegen of uw vraag stellen aan Theo Schlepers van het Kunstencentrum. Ook de meest recente ‘Cultuurkrant Opsterland’ bericht hierover op pag. 3 In een volgende nieuwsbrief informeren we u verder over de vorderingen. 
 
Namens de cultuurwerkgroep en Ateliers Majeure